Politika e Cookie e www.PLCDigi.com

Ky dokument informon Përdoruesit për teknologjitë që ndihmojnë www.PLCDigi.com për të arritur qëllimet e përshkruara më poshtë. Teknologji të tilla i lejojnë zotëruesit të aksesojë dhe ruajë informacionin (për shembull duke përdorur një Cookie) ose të përdorë burime (për shembull duke ekzekutuar një skript) në pajisjen e një Përdoruesi ndërsa ata ndërveprojnë me www.PLCDigi.com.

Për thjeshtësi, të gjitha teknologjitë e tilla përcaktohen si "Gjurmues" brenda këtij dokumenti - përveç nëse ka një arsye për t'u diferencuar.
Për shembull, ndërsa "Cookies" mund të përdoren si në shfletues uebi ashtu edhe në shfletues celular, do të ishte e pasaktë të flitej për "Cookies" në kontekstin e aplikacioneve celulare pasi ato janë një gjurmues i bazuar në shfletues. Për këtë arsye, brenda këtij dokumenti, termi "Cookies" përdoret vetëm aty ku synohet në mënyrë specifike të tregojë atë lloj të veçantë gjurmuesi.

Disa nga qëllimet për të cilat përdoren Gjurmuesit mund të kërkojnë gjithashtu pëlqimin e Përdoruesit. Sa herë që jepet pëlqimi, ai mund të tërhiqet lirisht në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet e dhëna në këtë dokument.

Www.PLCDigi.com përdor Gjurmues të menaxhuar drejtpërdrejt nga Pronari (të ashtuquajturit Gjurmues "të palëve të para") dhe gjurmues që mundësojnë shërbimet e ofruara nga një palë e tretë (të ashtuquajturit gjurmues "të palëve të treta"). Përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në këtë dokument, ofruesit e palëve të treta mund të kenë akses te gjurmuesit e menaxhuar prej tyre.
Vlefshmëria dhe periudha e skadimit të Cookies dhe gjurmuesve të tjerë të ngjashëm mund të ndryshojnë në varësi të jetëgjatësisë së caktuar nga Pronari ose ofruesi përkatës. Disa prej tyre skadojnë me përfundimin e sesionit të shfletimit të Përdoruesit.
Përveç asaj që specifikohet në përshkrimet brenda secilës prej kategorive më poshtë, Përdoruesit mund të gjejnë informacione më të sakta dhe të përditësuara në lidhje me specifikimet e jetëgjatësisë, si dhe çdo informacion tjetër të rëndësishëm - si prania e gjurmuesve të tjerë - në politikat e lidhura të privatësisë së përkatësisë ofruesit e palëve të treta ose duke kontaktuar pronarin.

Aktivitete rreptësisht të nevojshme për funksionimin e www.PLCDigi.com dhe ofrimin e Shërbimit

Www.PLCDigi.com përdor të ashtuquajturat Cookies "teknike" dhe gjurmues të tjerë të ngjashëm për të kryer aktivitete që janë rreptësisht të nevojshme për funksionimin ose ofrimin e Shërbimit.

Gjurmuesit e palës së parë

Kohëzgjatja e ruajtjes: deri në 1 muaj

paypal visa mastercard amex escrowpay dhl fedex paypost ems express
Top